o nás tance foto/video reference kontakty odkazy
GOTICKÉ TANCE - OBRAZY STŘEDOVĚKU

Každý z tanců je živým obrazem ze středověku.

Středověk je tradiční označení dějinné epochy mezi koncem starověku a antické civilizace a začátkem novověku, které se poprvé objevilo v období renesance.

první tanec - Ratolesti
Ratolest, symbol míru. Míru, po kterém prostý lid v době středověku, v době chladných válek a bitev, tolik toužil.

druhý tanec - Meče
Meč, symbol boje a nástroj pro šíření víry - jasný protiklad k míru – to je ta válka, to je boj. Přesto se meč zneužíval
pro, jak se říkalo, svaté účely.

třetí tanec - Oheň
Oslava síly, světla, života. Mystický oheň jako
symbol životadárného tepla.

čtvrtý tanec - Pochodně
Oheň, symbol pro udržení života, oheň jako zbraň, oheň v rodinném krbu, oheň jako nositel světla a světlých zítřků!

pátý tanec - Veselí
I přes to, že byl středověk temným a těžkým obdobím pro život, našly se chvíle plné radosti a veselí!
Zapojení diváků - výuka gotického tance.

A to chceme i my – abyste si vy odnesli krásné dojmy a
byli veselí!

Jedná se o vážné a vznešené historické tance.
Tomuto pojetí odpovídají i ryze gotické kostýmy a rekvizity.

Kulisou představení je několikametrové plátno, na kterém jsou zobrazeny výjevy ze středověkého života.

Délka programu 15 minut.
Tři tanečnice.

Historické tance z tohoto pásma lze použít i jednotlivě.

FOTOGALERIE z vystoupení

Zašlete nezávaznou poptávku ihned:

info@hortusgratiae.cz

zpět na nabídku tanců...


staň se fanouškem Hortus Gratiae


FOTOGALERIE z vystoupení
/jako hudební doprovod použita hudba z vystoupení/
historické tance, pohanské tance, antické tance, gotické tance, renesanční tance, barokní tance, rokokové tance, ruské tance, cikánské tance, pirátské tance, orientální tance, kankán, karneval, ohňová show,
charleston, flamenco, dobové módní přehlídky, přehlídka spodního prádla